รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 อัตรา กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนสิงหาคม แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ กว่า 7,100 คน พบส่วนใหญ่ไปไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงานแจง ! มีการกวดขันจับกุมแรงงานเมียนมาขับสามล้อแดงแย่งอาชีพคนไทยย่านแม่สอด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงานเผย ! คนหางานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศทางสื่อออนไลน์มากขึ้น หลังพบช่วง 7 เดือนถูกหลอกไปแล้วกว่า 300 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงานเผย 9 ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงานเตือน ! แรงงานลาวกลุ่มถือบัตรชมพู รีบไปปรับสถานภาพที่ไอทีสแควร์ด่วน ! ก่อนบัตรหมดอายุ ตั้งแต่ 28 สิงหาคมนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (จำนวน 7 ฉบับ)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง
แรงงานต่างด้าวทำงานขับวินมอเตอร์ไซต์หรือขับขี่ยานยนต์ มีความผิด เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เปรียบเทียบ พรบ.ใหม่ กับ ระเบียบเดิม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ฉบับรายเดือน (เดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายไตรมาสและรายปี จำนวน 4 ครั้ง ๆละ 700 ฉบับ และรายปี จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 700 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 3,500 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ฉบับบรายไตรมาสและรายปี จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 500 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 2,500 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายเดือน (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) จำนวน 22,800 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมและฐานข้อมูลการบริการจัดการเว็บไซต์ฺกรมการจัดหางานและหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี รีซอร์สเซส จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทส จำนวน 2 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.นิปปอน คอนซัลติ้ง จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
‹ First  < 346 347 348 349 350 >  Last ›