รายการ ประเภท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​เตือนอย่า ! หลงเชื่อโซเชียล หลอกแรงงานไปแคนาดา นิวซีแลนด์ พบจ่ายเงินฟรีกว่า 100,000 บาทต่อคน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กระทรวงแรงงานย้ำนโยบายรัฐบาล สนับสนุนนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ระบบ MOU พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มช่องทางผ่านแดน ตามข้อเสนอสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวดี ! EVA Airways รับสมัครแอร์โฮสเตส 48 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กกจ.เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทำแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากทางกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 40,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหนังสือ เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนนิยม จำนวน 2,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงาน เผย 9 เดือน ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวผ่านศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 25,000 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กระทรวงแรงงาน แนะนายจ้างภาคประมง เพิ่มค่าแรง เงินอุดหนุน ดูแลคุ้มครอง เสริมแรงจูงใจแรงงานประมงไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ในรูปแบบแผ่นพับ จำนวน 55,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กระทรวงแรงงานเตรียมจ่อใช้ดิจิทัลให้บริการจัดหางานคนพิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​รวบ ! ต่างด้าวทำงานห้ามกว่า 3,500 คน ดำเนินคดีนายจ้างกว่า 500 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างพิมพ์ "วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine" ฉบับรายเดือน (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 25
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายเดือน (เมษายน-กันยายน 2560) จำนวน 18,000 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายไตรมาสและรายปี จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1,000 ฉบับรวมทั้งสิ้น 3,000 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับใช้ในหน่วยงานของกรมการจัดหางาน จำนวน 3,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
​บิ๊กแรงงานห่วงแรงงานไทยถูกหลอก พร้อมเตรียมหามาตรการ เพิ่มรายได้ให้คนไทยไปเก็บผลไม้ป่าในต่างแดน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 347 348 349 350 351 >  Last ›