รายการ ประเภท
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (กระดาษต่อเนื่อง( เพื่อใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (MOU) จำนวน 10,500 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กระทรวงแรงงาน ย้ำ ! ศูนย์รับแจ้งฯ ให้บริการรับคำขอ เฉพาะนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวอยู่กับตนเองอย่างผิดกฎหมายเท่านั้น !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน จำนวน 74 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 2,500 รีม
การจัดซื้อจัดจ้าง
​‘บิ๊ก แรงงาน’ แจง ! พ.ร.ก. ‘60 ลูกจ้างต่างด้าวออกจากงาน นายจ้างต้องแจ้งนายทะเบียนฯ พร้อมเผยยอดนำเข้า MOU กว่า 190,000 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​บิ๊กบี้ ย้ำ ! พร้อมสนับสนุนธุรกิจ SMEs แนะใช้แรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​รมว.แรงงานย้ำ! อย่าเชื่อข่าวลือ ! ไม่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีกรอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานเผย ! ช่วงครึ่งเดือนกรกฎาคม ’60 แรงงานไทยบินไปเก็บผลไม้ป่าแล้วร่วม 5,000 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​บิ๊กบี้ ! แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานไม่ผิด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแผ่นประชาสัมพันธ์ภารกิจกองส่งเสริมการมีงานทำ ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จำนวน 100,000 แผ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงาน เผย ! 11 ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวใน กทม.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานเผย ! แรงงานไทยถูกทางการมาเลย์จับข้อหาลักลอบทำงานแล้วกว่า 100 ราย หลังสิ้นสุดผ่อนผันให้กับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 14 (ตท.15) จำนวน 50,000 ชุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือ 24 ปี กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) โดยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 350 351 352 353 354 >  Last ›