รายการ ประเภท
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของกลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจ ตัดข่าวหนังสือเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี2559 จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน รับพิจารณาข้อเสนอผู้นำเข้าต่างด้าว ยืนยัน..จะดำเนินการโดยยึดหลักการปัองกันปัญหาที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมการจัดหางาน ในชั้นที่ 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 รวมฝั่งด้านสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและชั้น 15
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยประจำปี 2560 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
สัมมนาเหลียวหลังแลหน้าสู่ " Full Employment for All Ages 2021 "
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 - สจก.10
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 370 371 372 373 374 >  Last ›