ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
สจจ.อยุธยา กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน เดือนกันยายน 2561
โครงการส่งน้ำและบำรงุรักษาป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
การบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
สภากาชาดไทย
กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
กรมการจัดหางาน กรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข่าว การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ตามกฏหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานต่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ( Point System) ครั้งที่ 5
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 2561 Korat Smart Jobs IT 2018
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 2561 Korat Smart Jobs IT 2018
ข่าวดี!!! สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)
กรมที่ดิน
สถานการณ์แรงงานของจังหวัดลพบุรี มีนาคม 2561
แจ้งเตือนการไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน
แจ้งเตือนกรณีการเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฏหมาย
‹ First  < 8 9 10 11 12 >