ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)
กรมที่ดิน
สถานการณ์แรงงานของจังหวัดลพบุรี มีนาคม 2561
แจ้งเตือนการไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน
แจ้งเตือนกรณีการเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฏหมาย
ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย
การหลบหนีและการทำงานในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฏหมาย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่32
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๔ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยในใต้หวัน
รับสมัครคนงานไปทำงานประเทศมาเลเซีย
รับสมัครคนงานไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การให้ความช่วยเหลือคนหางานที่ถูกหลอกลวง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบข้าราชการ หลายตำแหน่ง
สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครลุกจ้างชั่วคราว
นายจ้างญี่ปุ่นปลื้ม ! ทหารปลดประจำการไทยที่ไปฝึกงานโครงการ IM Japan ขยัน อดทน มีวินัย
บิ๊กบี้ ลั่น ! 31 มีนาคม 2561 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องจบ !
ขอเชิญสถานประกอบการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัล
‹ First  < 9 10 11 12 13 >