ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
บิ๊กบี้ ลั่น ! 31 มีนาคม 2561 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องจบ !
ขอเชิญสถานประกอบการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัล
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
การยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดลพบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
พระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือนกรกฏคม 2560
สถานะการณ์และดัชนีชีวัดภาวะแรงงาoจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 1 ประจำปี 2560
โรงพยาบงาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันนัดพบแรงงาน ประจำพฤษภาคม 2560
ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายชื่อบริษัทจัดหางานในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
รายชื่อบริษัทเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเมียนมา มายังประเทศไทย
‹ First  < 10 11 12 13 >