ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กระทรวงแรงงานเตือนอาชีพ “ช่างตัดผม” สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย
ลงทะเบียนทำงานซาอุฯ กับกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดประกาศข่าวดีสำหรับแรงงานไทยที่สนใจจะหางานทำต่างประเทศ
รมว.เฮ้ง ชวนแรงงานนอกระบบฝึกอาชีพเสริม พร้อมรับเครื่องมือทำกิน แก้ปัญหาความยากจน ตามนโยบายลุงตู่
รมว.เฮ้ง เตือนระวังถูกหลอก วีซ่าการเกษตร ออสเตรเลีย ยังไม่คลอด
กระทรวงแรงงานสรุปผลโครงการช่วย SMEsรัฐบาลทุ่มงบอุดหนุนเม็ดเงินกว่า 2 หมื่น 6 พันล้านบาท
“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ตรวจความพร้อมการนำเข้า MoU แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการค้ามนุษย์
กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานไทย อย่างหลงเชื่อนายหน้าเถื่อนแอบอ้างพาทำงานซาอุฯ
ร่วมประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนร่วมรำบวงสรวงฯ
รณรงค์แนวคิด "วันเด็กวิถีไร้อบายมุข สุขได้เด้วยการแบ่งปัน"
นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ!!! กรมการจัดหางานเปิดขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงานรูปแบบใหม่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ข่าวดีสำหรับนายจ้าง โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประชาสัมพันธ์ เรื่องวิธีการ และ คู่มือการใช้งาน e-Service (สำนักงานประกันสังคม)
ประกาศ เรื่องปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัว
วีดีทัศน์ ความต้องการแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือน กันยายน 2564
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 2
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กลุุ่มแรงงานต่างดาวที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
 < 1 2 3 4 >  Last ›