ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรับสมัครคนหางานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี รับสมัครสัตวบาล 2 อัตรา
โรงพยาบาลท่าหลวงเปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สนง.พาณิชย์จังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างทีม Salesman จังหวัด จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2565
ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO., LTD. ไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation
ขั้นตอนการลงทะเบียน การใช้สิทธิตามมาตรา 35 สำหรับผู้พิการ และนายจ้าง
รับสมัครไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าว
พิมใบชำระเงินค่าธรรมเนียม มติ 5 กค 65
นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งแก้ไขข้อมูลบัญชีรายชื่อ มติ 5 ก.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การโฆษณาชักชวนทางสื่อโซเชียลไปทำงานในสถานบริการหรือคาสิโนที่เมืองมาเก๊า
ข่าวดี ! กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปทำงานซาอุฯ ตำแหน่งช่างและพยาบาล 309 อัตรา
การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ ปี 2565
ข่าวดี ! รับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีรายได้ ผ่านองค์กร IM Japan
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
 < 1 2 3 4 >  Last ›