ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ครม. อนุมัติปรับลดเงื่อนไขและขยายเวลาโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่(Co-payment)
เปิดลงทะเบียนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออยู่และทำงานได้อย่างถูกกฏหมาย
จ้างงานเด็กจบใหม่!! ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
การขยายระยะเวลาการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาทำงานตาม MoU ที่วาระการจ้างงานครบ ๔ ปี
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment)
เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน
คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job
กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 หาคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อใช้สิทธิ ม.35 การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Finance Officer ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี รับสมัครงานจำนวน 62 ตำแหน่ง 269 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มโอโซน
ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9 )
วิธีการลงทะเบียนสมัครงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ผ่านทางระบบออนไลน์)
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ สจจ.ลพบุรี จำนวน 3 อัตรา (ระยะการจ้างงาน 45 วัน วันละ 300 บาท)
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประชาสัมพันธ์การขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุโควิด 19
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›