ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 หาคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อใช้สิทธิ ม.35 การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Finance Officer ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี รับสมัครงานจำนวน 62 ตำแหน่ง 269 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มโอโซน
ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9 )
วิธีการลงทะเบียนสมัครงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ผ่านทางระบบออนไลน์)
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ สจจ.ลพบุรี จำนวน 3 อัตรา (ระยะการจ้างงาน 45 วัน วันละ 300 บาท)
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประชาสัมพันธ์การขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุโควิด 19
ศูนย์บริการร่วม
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (20/01/2563)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 31 มค. 63
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช​ ครั้งที่​ 33​ ประจำปี​2563 วันที่14-23กุมภาพันธ์2563 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี รับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วันที่ 2-12 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›