แจ้งเตือนกรณีการเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฏหมาย RSS

 

แจ้งเตือนกรณีการเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฏหมาย รายละเอียดดังนี้