ข่าวดี!!! สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ RSS

 

             ข่าวดี!!! สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ทางการเมียนมาได้มาตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ณ กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. หยุดทำการวันอังคารที่  8 พฤษภาคม 2561 ให้นายจ้างนำแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาตินำแรงงานมาดำเนินการในวันและเวลา ดังกล่าว