บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 RSS

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครและสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่