เชิญชวนร่วมสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปร่วมงาน “Job Expro Thailand  2020 
ไทยมีงานทำ” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 
สำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวได้ สามารถไปใช้บริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะเปิดให้บริการจัดหางานควบคู่ไปพร้อมกับงานดังกล่าวโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยใช้แพลทฟอร์ม ไทยมีงานทำ.com  เพื่อจับคู่ “งาน กับ คน” ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล
ในส่วนของจังหวัดลพบุรี มีนายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี เช่น วิศวกร  หัวหน้างาน
ช่างสาขาต่างๆ พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ พนักงานสินเชื่อ พนักงานบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานฝ่ายผลิต แม่บ้าน เป็นต้น โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการมารับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานโดยตรง  จำนวน 6 แห่ง