ครม. อนุมัติปรับลดเงื่อนไขและขยายเวลาโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่(Co-payment) RSS

 

ครม. อนุมัติปรับลดเงื่อนไขและขยายเวลาโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่(Co-payment) ช่วยนายจ้าง และ นศ.ให้เข้าร่วมโครงการได้ง่ายขึ้น


 ข่าวดี ! สำหรับนักศึกษาจบใหม่/ตกงาน และนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน หรือ โครงการ Co-payment โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาและนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการได้ง่ายขึ้น ดังนี้...

-   ปรับคุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย

- อายุไม่เกิน ๒๕ ปี 

- หากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

         เงื่อนไขสำหรับนายจ้าง ปรับใหม่เป็น

- นายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงค่าจ้างกันเองได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัด  โดยรัฐบาลจะอุดหนุนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ต่อคนต่อเดือน (ป.ตรี ไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน , ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท/เดือน , ปวช. ไม่เกิน 4,700 บาท/เดือน และ ม.6 ไม่เกิน 4,345 บาท/เดือน)

   รัฐขยายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้าง เป็น ๓ ครั้ง ต่อเดือน

   รัฐขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564   

สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com  หรือ ติดต่อลงทะเบียนโดยตรงกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ถนนพระปิยะตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 036-422906 หรือ 086-3228114