สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง RSS