ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์ RSS

 

นัดพบแรงงาน (ออนไลน์)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม วันนัดพบแรงงาน (ออนไลน์) วันที่ 23 -27 สิงหาคม 2564
เปิดโอกาสให้ผู้สมัครงาน ได้ขึ้นทะเบียนหางาน สมัครงาน และสัมภาษณ์งานกับนายจ้างผ่านระบบออนไลน์

วิธีการเข้าร่วมงาน
1.สำหรับผู้สมัครงาน
- ผู้สมัครงานกรอกข้อมูลส่วนตัว และกรอกตำแหน่งงาน นายจ้าง/สถานประกอบการที่สนใจจะสมัครงานลงในระบบ Google Form ลงทะเบียนคลิก
- ผู้สมัครงานที่ลงข้อมูลเสร็จแล้ว รอนายจ้างติดต่อกลับ เพื่อนัดสัมภาษณ์งาน
- สำหรับผู้สมัครงานที่ลงข้อมูลไว้ แล้วยังไม่มีตำแหน่งงานที่สนใจ ข้อมูลจะนำไปเก็บรวมรวบไว้เพื่อให้นายจ้างที่สนใจต่อไป

2.สำหรับนายจ้าง
- นายจ้างที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

หรือส่งตำแหน่งงานว่างเข้าร่วมงานได้ที่ E-Mail : lopburi.doe@gmail.com


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โทร.036-422-906 หรือโทร. 086-3228114