วีดีทัศน์ ความต้องการแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว RSS

 

หากสนใจสมัครงานติดต่อ

เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

เพื่อประสานการเคลื่อนย้ายแรงงงานอย่างเป็นระบบ