ข่าวดีสำหรับนายจ้าง โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs RSS

 

เฟส 2 ลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นี้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2 เดือน ธันวาคม 2564 และ มกราคม 2565
นายจ้างภาคเอกชนเข้าสู่เว็บไซต์ ลงทะเบียนได้ที่นี่ 
คลิก เลย!


ดาวน์โหลดคุณสมบัติและเงื่อนไข

Download 1 Download2

ดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนของสถานประกอบการ : คลิก

คลิปวีดีโอแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs