ประกาศ!!! กรมการจัดหางานเปิดขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงานรูปแบบใหม่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 RSS

 

1.ระบบสำหรับการรายงานตัวกรณีว่างงานที่ขึ้นทะเบียนว่างงาน ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ให้รายงานตัวผ่านระบบ https://empui.go.th คลิกสำหรับการรายงานตัว จนกว่าจะครบกำหนดรายงานตัว

2.สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ขึ้นทะเบียนว่างงาน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th  คลิกสำหรับประชาชนมีความประสงค์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ขึ้นไป และ แนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ที่สำนักงานประกันสังคม