สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 RSS

 

คลิก ลิงค์ https://ldls.mol.go.th/survey