ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครแรงงานเกษตร (สวนผลไม้) จังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด RSS