โครงการ 3 ม. สำหรับเด็ก ม.6 ปวช อายุไม่เกิน 25 ปี ที่กำลังจะจบ (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) RSS

 

คลิกลิงค์ กรอกข้อมูลเบื้องต้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ติดต่อกลับ กรอกข้อมูลโครงการ 3 ม
หรือ แสกน