ด่วน !!! แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม 2565 รีบยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ RSS

 

เชิญชวน  คลิกเพื่ออ่านข่าว มติชนออนไลน์