เตือน ! คนหางานชะลอเดินทางไปทำงานยูเครนและรัสเซีย RSS

 

เตือน ! คนหางานชะลอเดินทางไปทำงานยูเครนและรัสเซีย
Facebook

เตือน ! คนหางานชะลอเดินทางไปทำงานยูเครนและรัสเซีย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีเตือนคนหางานชะลอเดินทางไปทำงานยูเครนและรัสเซีย เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดยังคงมีความรุนแรง หากเดินทางเข้าไปทำงานในช่วงนี้อาจได้รับอันตราย

นางสาวอนงค์นุช มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลพบุรีแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่าง "ยูเครน"และ "รัสเชีย"ยังทวีความรุนแรงขึ้น โดยได้มีการอพยพแรงงานไทยซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศกลับประเทศไทยไปแล้วเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และรัฐบาลยูเครนได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะที่รัสเซียได้มีการประกาศปิดน่านฟ้ารัสเซีย โดยห้ามสายการบินต่างชาติจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) และพันธมิตรที่ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียบินผ่าน ส่งผลให้สายการบินพันธมิตรตะวันตกมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินมายังเอเชียใหม่ทั้งหมด ทำให้ต้องเพิ่มเวลาเดินทางและเพิ่มค่าโดยสาร ดังนั้น หากมีแรงงานไทยเดินทางเข้าไปทำงานในยูเครนและรัสเซียในขณะนี้ อาจได้รับอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงขอให้ชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในยูเครนและรัสเซียทุกประเภทการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในประเทศยูเครน จำนวน 139 คน เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 126 คน และทำงานประเทศรัสเซีย จำนวน 441 คน เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศจำนวน 406 คน ทั้งหมดเป็นแรงงานที่เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง นายจ้างพาไปทำงาน และ Re-entry สำหรับจังหวัดลพบุรี มีแรงงานไทยที่ไปทำงานร้านสปา/  นวดไทยในยูเครน และเป็นสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 3 ราย ประเทศรัสเซีย จำนวน 1 ราย โดยแรงงานไทย  ในจังหวัดลพบุรีที่ไปทำงานยูเครนได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วทั้ง 3 ราย และได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ รายละ 15,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ.2549 โดยให้จ่ายเงินจากกองทุนฯ สงเคราะห์กรณีสมาชิกกองทุนฯ ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาด

นางสาวอนงค์นุชฯกล่าวอีกว่า คนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานประเทศยูเครนและรัสเซีย  อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถพาไปทำงานในขณะนี้ได้ เนื่องจากกรมการจัดหางานมีการระงับการอนุญาตเดินทางไปทำงานยูเครนชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สอบถามข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์ 0-3642-2906 ต่อ 11-12 หรือ 08-6322-8114