ศูนย์ทะเบียนภาคเปิดให้ปริการในวันพุธและพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ 08.30-16.30 น. เริ่ม 2 พ.ย. 65 RSS