เปิดให้บริการยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ส. - อา. 11-12 นี้ RSS

 

เปิดให้บริการประชาชน มายื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.

และในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 24.00 น.