โรงพยาบงาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี RSS

 

ประกาศโรงพยาบาลพระพุทธบาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2560 จำนวน 11 ตำแหน่ง 18 อัตรา
1. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่ง
พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน 3 อัตรา
11. ตำแหน่ง
พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราอ่านคุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง
https://hrpbh.blogspot.com/2017/05/30-2560.html อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16
มิถุนายน 2560

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
และฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โทร. 036-266-111, 036-266-166 ต่อ 5313