รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน RSS

 

ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน


คลิ๊ก อ่านรายละเอียด