ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน RSS

 

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก อ่านรายละเอียด