สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป RSS

 

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)

สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

อ่านรายละเอียด