รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) RSS

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ...... อ่านรายละเอียด