รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ RSS

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดลพบุรี

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่ 1

และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์..........

อ่านรายละเอียด