ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
27-01-2021 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเม็ดฝุ่น โปรดักชั่น
22-01-2021 การจ้างเหมาทำป้ายคัทเอาท์และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิลปโฆษณา
22-01-2021 การจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวทางสถานีวิทยุ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ตามโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เจ.แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ โปรดักส์ จำกัด / นางจิรารัตน์ ดิษฐโยธิน
20-01-2021 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ หลักสูตร นางพรรณปพร ชนะพรหมเมือง
04-01-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / หจก.วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
15-12-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด /หจก. วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
09-12-2020 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คอร์ดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
08-12-2020 ค่าเช่าสถานที่พร้อมทำความสะอาด และค่าเช่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) กิจกรรมนัดพบ Co-Payment โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
16-11-2020 การรายงานขอจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) กิจกรรมนัดพบ Co-Payment โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
12-11-2020 การจ้างเหมาผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) กิจกรรมนัดพบ Co-Payment โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้งค์ลิง มีเดีย
06-11-2020 การจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (นัดพบ Co-Payment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิลปโฆษณา
29-10-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
30-09-2020 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วี.เอส.ยูชท์ กีอปปี้ แอนด์ ซัพพลาย
30-09-2020 การจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์สตาร์การ์ด จำกัด
20-08-2020 จ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 19 สิงหาคม 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เซ็นเตอร์ เชอร์วิส
20-08-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /20 สิงหาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
20-08-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /20 สิงหาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
13-08-2020 การจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะในการแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ เพื่อดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /13 สิงหาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / ร้านทเวนตี้ 20 ลพบุรี
31-07-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 31 กรกฎาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
02-07-2020 การจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /1 กรกฎาคม 2563 ร้านจ่าหลงบริการ
 < 1 2 3 4 >  Last ›