ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
19-08-2021 การจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้านเม็ดฝุ่น โปรดักชั่น โดยนายพงศกร รักเสนาะ
16-08-2021 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จำกัด
11-08-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้านมายคอม โดยนายนวนิตย์ กวาตรา / บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
20-07-2021 การจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบแผ่นพับ เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมประสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐิตารัตน์การพิมพ์ โดยนางรำไพร ทวีทรัพย์
16-07-2021 การจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์สมาร์ท
15-07-2021 การจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์สตาร์การ์ด จำกัด
13-07-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
12-07-2021 การจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) และโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแป้น โดยนางมาลัย สุดดีพงษ์
09-07-2021 การจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด / ร้านทเวนตี้ 20 ลพบุรี
30-06-2021 การจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์สตาร์การ์ด จำกัด
24-06-2021 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิลปโฆษณา
16-06-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
20-05-2021 การจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวทางสถานีวิทยุ เพื่อดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เจ.แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ โปรดักส์ จำกัด / นางจิรารัตน์ ดิษฐโยธิน
20-05-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด/หจก. วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
18-05-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด
13-05-2021 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ หลักสูตร นางวัลยา ปรวัฒษ์
05-05-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
23-04-2021 การจ้างเหมาทำบอร์ด เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูลทรัพย์กระจก
29-03-2021 การจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วี.เอส.ยูชท์ กีอปปี้ แอนด์ ซัพพลาย
29-03-2021 การจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์สตาร์การ์ด จำกัด
 < 1 2 3 4 >  Last ›