ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
02-07-2020 การจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เรื่อง งานทีห้ามคนต่างด้าวทำ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /2 กรกฎาคม 2563 หนังสือพิมพ์แสงธานี/ หนังสือพิมพ์ลพบุรีโพสท์/หนังสือพิมพ์มิตรสาร/ หนังสือพิมพ์วานรนิวส์
30-06-2020 การจ้างเหมาทำงานบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /30 มิถุนายน 2563 บจก.รักษาความปลอดภัย ซูปเปอร์สตาร์การ์ด
26-06-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 26 มิถุนายน 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
24-06-2020 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 24 มิถุนายน 2563 บริษัท บางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี จำกัด
23-06-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /23 มิถุนายน 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
23-06-2020 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /23 มิถุนายน 2563 ร้านเม็ดฝุ่น โปรดักชั่น
10-06-2020 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตร นางสาวสระสิมา สระทองขาว
08-06-2020 การจ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถยนต์ราชการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี หมายเลขทะเบียน กจ 5425 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /8 มิถุนายน 2563 ร้านศิริชัย (ช่างตรี)
05-06-2020 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตร นายไพรัช มีสุข
05-06-2020 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตร นางสาวกัญญาณัฐ สุดแสง
02-06-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /5 พฤษภาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
29-05-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /29 พฤษภาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
29-05-2020 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตร นางนิตยา สิงห์วงษ์ดี
29-05-2020 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตร ร้านประเสริฐบาร์เบอร์ / ร้านทเวนตี้ 20 ลพบุรี
28-05-2020 การจ้างเหมาทำป้ายโรลอัพ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /28 พฤษภาคม 2565 ร้านเช้าศิลป์
28-05-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /28 พฤษภาคม 2564 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
05-05-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /5 พฤษภาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
05-05-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /5 พฤษภาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
05-05-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /5 พฤษภาคม 2564 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
01-05-2020 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 1 พฤษภาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
 < 1 2 3 4 5 >