ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
13-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว / 13 ธันวาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
13-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 13 ธันวาคม 2563 ร้านศิลปโฆษณา
13-12-2019 การจ้างติดตั้งระบบ LAN/Internet เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ / 23 ธันวาคม 2563 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
09-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล / 9 ธันวาคม 2562 บริษัท ออฟฟิศแคร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
06-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการ โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์ภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / 6 ธันวาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำงานบริการรักษาความปลอดภัย บจก.รักษาความปลอดภัย ซูปเปอร์สตาร์การ์ด
‹ First  < 5 6 7