ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
27-01-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 27 มกราคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
21-01-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /21 มกราคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
15-01-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 15 มกราคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด /บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด
15-01-2020 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และเครื่อง Printer พร้อมหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /15 มกราคม 2563 นางสาวชุติมา บัญชางาน
15-01-2020 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /15 มกราคม 2563 ร้าน วี.เอส ยูซท์ ก๊อปปี้ แอนด์ ซัพพลาย
10-01-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพอิสระ นางวิภาดี ประกอบดี
26-12-2019 การเช่าอุปกรณ์และสิ่งของเพื่อดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (รอบที่ 2) นางสาวชุติมา บัญชางาน
26-12-2019 การจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริโภค ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ บริษัท ไลฟ์ อินเตอร์เทค จำกัด
26-12-2019 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ บริษัท มานิตวิทยา จำกัด /บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด
23-12-2019 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการขยายโอการการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
13-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอุปกรณ์และสิ่งของเพื่อดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ / 13 ธันวาคม 2563 นางสาวชุติมา บัญชางาน
13-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว / 13 ธันวาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
13-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 13 ธันวาคม 2563 ร้านศิลปโฆษณา
13-12-2019 การจ้างติดตั้งระบบ LAN/Internet เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ / 23 ธันวาคม 2563 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
09-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล / 9 ธันวาคม 2562 บริษัท ออฟฟิศแคร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
06-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการ โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์ภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / 6 ธันวาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำงานบริการรักษาความปลอดภัย บจก.รักษาความปลอดภัย ซูปเปอร์สตาร์การ์ด
‹ First  < 5 6 7