ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 2
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่า โครงการจัดเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2560
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน2560