ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

  นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรีกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

  1. บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 2 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ้างพนักงานคนไทย จำนวน 40 คน (ชาย 30 คน หญิง 10 คน) ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว 

  2. บริษัท ป๊อกกะเป้ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีต ตั้งอยู่เลขที่ 37 หมู่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ้างพนักงานคนไทย จำนวน 13 คน (ชาย 10 คน หญิง 3 คน) ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว

  3. บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (สาขาบ้านหมี่) ประกอบกิจการ รับ-ส่งสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 92/1-3 หมู่ 7 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ้างพนักงานทั้งหมด 30 คน (ชาย 25 คน หญิง 5 คน) ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว

  4. บริษัท มหามงคลรัฐ จำกัด (สาขาที่ 3) ประกอบกิจการ โรงสีข้าว ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 5 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ้างพนักงานคนไทย จำนวน 23 คน (ชาย 13 คน หญิง 10 คน) จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 19 คน (ชาย 10 คน หญิง 9 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง