สจจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ทำบุญฯ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ RSS

 

สจจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ทำบุญฯ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวอนงค์นุช มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา เนียมศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี แต่งชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ณ วัดมณีชลขันธ์ (ธ) ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน นายสุภกิณห์ แวงชิน นายวชิระ เกตุพันธุ์ และนายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม

จังหวัดลพบุรีได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” โดยนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนแต่งกายชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดต่างๆ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ด้วยการหิ้วปิ่นโตทำบุญ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมสอดรับกับโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ฟังพระธรรมเทศนา ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง และครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการรณรงค์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน หรือในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด