แผนปฏิบัติราชการ RSS  ค้นหา

   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกันยายน 2562
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2562
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2562
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนเมษายน 2562
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2562
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมกราคม 2562
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2561
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
   งบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561