จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วม"พิธีทำบุญตักบาตร"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต RSS

 

วันพุธที่ 13  ตุลาคม  2564  เวลา 07.00  จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)  ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนไม่ชาติให้มั่นคงต่อไป