เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว RSS

 

  วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางวรัชยา สีสัน และนายเสฏฐวุฒิ ศรีรักษ์ เจ้าพนักงานแรงงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบสถานประกอบการ/แรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์แนวทางการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 แห่ง พบแรงงานไทย 26 ราย และแรงงานต่างด้าว 25 ราย ไม่พบการกระทำความผิด