เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบผู้เดินทางที่ถูกระงับการเดินทางไปต่างประเทศ RSS

 

  วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภัทรสิริ สารจินดาพงศ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบผู้เดินทางที่ถูกระงับการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฏหมาย และเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ ในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด