กิจกรรม "พิธีทำบุญตักบาตร"และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ''เราทำดีด้วยใจ''ณ บริเวณศาลาประชาคม RSS

 

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นางสาวธิดารัตน์  ธนะกิจวัชรกุล  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม "พิธีทำบุญตักบาตร"  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร-วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ
 และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ''เราทำดีด้วยใจ''  ณ บริเวณศาลาประชาคม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน