โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 RSS

 

 วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวพอหทัย วงศ์สวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565  หลักสูตร " การทำผางประทีป "  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ตำบลหมอกจำแป่  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายสมศักดิ์ ณมาตคำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด