จัดหางานแม่ฮ่องสอนออกตรวจนายจ้างสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอปาย RSS

 

เมือวันที่ 18-19 เมษายน 2561 นายฤชุชัย  โปธา จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดตรวจพร้อมด้วยกระทรวงแรงงาน 5 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภปาย ตรวจคนเข้าเมืองปาย (ตม.) ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.ที่336) ออกตรวจนายจ้าง/สถานประกอบการ ในท้องที่อำเภอปาย ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในการตรวจสอบครั้งนี้ไม่พบผู้กระทำความผิดในการตรวจสอบครั้งนี้