หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561 RSS

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561 "แรงงานอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ "
เช้าวันนี้(1 พฤษภาคม)นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจ.แม่ฮ่องสอนเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 “แรงงานอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ “ ที่อาคารชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ในงานมีกิจกรรมการทำบุญเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แรงงานที่ล่วงลับไปแล้ว การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบผ่านเกณฑ์/ มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการ ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ /การมอบหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน การรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมแรงงานอาสาพัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้และทาสีราวทางเดิน ทางลาด ทางเชื่อมอาคารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ การสาธิตอาชีพอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ การมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ประกันตนในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กิจกรรมสันทนาการ และการจับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมงาน