จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด RSS

 

เมื่อวันที่​ 27  มิถุนายน​ 2561 นายฤชุชัย​ โปธา จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน​ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน​ เป็นประธานเปิด​การอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว​ ณ​ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย​ ต.เวียงใต้​ อ.ปาย​ จ.แม่ฮ่องสอน ในการนี้นี้สำนักงานจัดหางานได้ชี้แจง พรก.60 ฉบับแก้ไข ล่าสุดที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ เพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวได้รับทราบและถือปฎิบัติตามกฎหมายการจ้างแรงงานจ่างด้าวอย่างเคร่งครัด