จัดหางานแม่ฮ่องสอนลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา RSS

 

วันที่ 24กรกฎาคม 2561 เวลา 08.39 น.นายฤชุชัย  โปธา จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย