ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา บริการรายบุคคล (รายวัน)
จัดหางานได้ดำเนินโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
จัดหางานแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) เห็นชอบการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถอยู่ต่อในราชอาณาจักร และทำงานได้ต่อไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สำนักงานดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่การต่อใบอนุญาต 3 สัญชาติ
เตือนภัย! การหลอกลวงจากมิจฉาชีพในการขอสัญชาติไทย
จัดหางานจังหวัดเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ต่ออายุกัมพูชา ลาว เมียนมา (ไม่มี ตม.) ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
บุคคลชุมชนพื้นที่สูงได้รับการผ่อนผันยกเว้นค่าธรรมเนียมและไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานเป็นการชั่วคราว
สำนักงานจัดหางาน ไม่รับเงินสดในการชำระค่าธรรมเนียมการขอรับ-ต่อ ใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4 วิธีการชำระค่าธรรมเนียม การขอรับ-ต่อ ใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ปีะเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3,000 ริงกิต ต่อเดือน หรือประมาณ 22,188 บาท
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,000 ริงกิต ต่อเดือน หรือประมาณ 14,790 บาท
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point Syatem) ครั้งที่7
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ครม.ไฟเขียวให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กว่า 2,000,000 คน ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดปี 2562 และ 2563 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ระงับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศลิเบีย
แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่าถูกต้อง
 1 2 3 >