ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ก.แรงงาน เผย 'ครม.' เห็นชอบมาตรการพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่ โควิด ระลอก 2
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 30/2563 เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563
“รมว.แรงงาน” จี้ติดตามกวดขัน ต่างด้าวผิดกฎหมาย
กระทรวงแรงงาน ปลดล็อคงานขายของหน้าร้าน
กรมการจัดหางาน ย้ำ คนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกคน ควรสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อรับการคุ้มครอง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา บริการรายบุคคล (รายวัน)
จัดหางานได้ดำเนินโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
จัดหางานแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) เห็นชอบการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถอยู่ต่อในราชอาณาจักร และทำงานได้ต่อไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สำนักงานดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่การต่อใบอนุญาต 3 สัญชาติ
เตือนภัย! การหลอกลวงจากมิจฉาชีพในการขอสัญชาติไทย
จัดหางานจังหวัดเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ต่ออายุกัมพูชา ลาว เมียนมา (ไม่มี ตม.) ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
บุคคลชุมชนพื้นที่สูงได้รับการผ่อนผันยกเว้นค่าธรรมเนียมและไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานเป็นการชั่วคราว
สำนักงานจัดหางาน ไม่รับเงินสดในการชำระค่าธรรมเนียมการขอรับ-ต่อ ใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4 วิธีการชำระค่าธรรมเนียม การขอรับ-ต่อ ใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ปีะเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3,000 ริงกิต ต่อเดือน หรือประมาณ 22,188 บาท
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,000 ริงกิต ต่อเดือน หรือประมาณ 14,790 บาท
 1 2 3 >