ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ปีะเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3,000 ริงกิต ต่อเดือน หรือประมาณ 22,188 บาท
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,000 ริงกิต ต่อเดือน หรือประมาณ 14,790 บาท
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point Syatem) ครั้งที่7
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ครม.ไฟเขียวให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กว่า 2,000,000 คน ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดปี 2562 และ 2563 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ประชาสัมพันธ์ "แจ้งรายชื่อบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์ ปี 2562"
ระงับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศลิเบีย
แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่าถูกต้อง
เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ฟรีค่าธรรมเนียมการเข้า - ออกประเทส ตั้ังแต่ 5-30 เมษายน 2562 เพื่อให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์
ข่าวดี ! รับสมัครทดสอบภาษา ไปทำงานเกาหลีใต้ 26 - 28 มีนาคมนี้
ขอเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกคัดสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ พนักงานทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ ๑๔ เพศชาย รับสมัครตั้งแต่ 11-15 มีนาคม 2562
จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการแข่งขันเปตองการกุศลชิงแชมป์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไต้หวันลดค่าปรับและเวลาห้ามเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานโดยผิดกฎหมายหรืออยู่เลยกำหนดวีซ่า
รับสมัครชายไทย ไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 28 พ.ย. - 7 ธ.ค. นี้่
“ระวังถูกหลอกไปทำงานประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น”
 1 2 >